MSF bildades 1973 av SBU, SSF och SXK i samarbete med Sjöhistoriska Museet med uppgift att dokumentera och visa upp den svenska fritidsbåten.

Museiföreningens uppdrag att förvara och hantera ritningssamlingarna har i stora stycken förändrats. Det ligger både i Museiföreningens och Sjöhistoriska intresse att visa sina samlingar och med modern teknik kan detta ske på ett för forskning och allmänhet mycket tillgängligt sätt.

Vi har därför startat ett gemensamt projekt som heter Veteranbåtsarkivet.


web page maker screenshot

Veteranbåtsarkivet har nu varit verksamt i fyra år. Verksamheten har bedrivits på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Tills februari 2012 har vi skannat närmare 13 000 ritningar.

På sjöhistoriska museet finns för närvarande cirka 22 000 fritidsbåtsritningar inklusive de 3000 ritningar som donerats från MSF. De är till största delen registrerade och uppgifterna om båtarna kan idag sökas på nätet, men ännu saknas många av de skannade ritningarna . För att kunna se ritningarna på Internet måste den skannade bilden och båtens registeruppgifter kopplas ihop datamässigt. Detta har inte hunnits med i samma takt som ritningarna skannats. Det kommer således att dröja en tid innan alla ritningar kan ses på nätet.

Under våren 2012 flyttade skanningsverksamheten till museiföreningens lokaler i Våsterås, där skanningen fortsätter.

Arbetet med att koppla ihop skannade ritiningar med registeruppgifterna kommer att fortsätta med ökande takt för att snarast kunna hinna ikapp.

Vi har också fått ritningar av allmänheten både som donationer och som lån för skanning. Det betyder att vi kan fylla de luckor som nu finns i våra arkiv. Vi ser givetvis gärna att den som har en fritidsbåtsritning hör av sig till oss så att vårt skannade register blir så komplett som möjligt.

Alla ritningar kommer såvida inte upphovsrättsliga frågor hindrar att publiceras på nätet och det finns möjlighet att köpa plotterkopior på Sjöhistoriska museet.

Denna sida är under konstruktion och om ett år kommer arkivet vara så komplett att vi kan publicera det med ett bättre gränssnitt och enkla sökbegrepp.Världens största databas med fritidsbåtsritningar ska skapas av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Tillsammans äger Museiföreningen och Sjöhistoriska museet 25 000 ritningar av kända och okända båtkonstruktörer. Knud H Reimers, C G Petterssons, Gustav Estlanders och många andra konstruktörers ritningar kommer genom projektet att samlas i en databas. Målet är att göra dem åtkomliga via Internet - en dröm för både båtentusiaster och forskare.


Veteranbatsarkivet är ett samarbete mellan Statens maritima museer och Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
SÖK I REGISTRET      
Råskannad bild av en köl ritatad av Gustaf Estlander